Onderwijs & Opvang samen

Op Alles-in-1 School De Buikslotermeer vullen onderwijs en opvang elkaar aan. Alle medewerkers werken samen in één team. De medewerkers kennen elkaar en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Professionals en ouders werken samen om kinderen te bieden wat ze nodig hebben, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op De Buikslotermeer werkt het onderwijsteam intensief samen met kinderopvangorganisatie TintelTuin. TintelTuin verzorgt de Voorschool en de voorschoolse buitenschoolse opvang (VSO en BSO). Ook kinderdagverblijf Nieuwendam maakt onderdeel uit van de Alles-in-1 School. De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door onze vast overblijfouders. De overblijf is gratis.

Om een veilige leer- / leefomgeving te creëren hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang.

 

Wij willen:

  • dat kinderen graag naar De Buikslotermeer komen en zich er veilig en gewaardeerd voelen in een professionele cultuur;
  • kinderen stimuleren in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling zodat hun individuele mogelijkheden optimaal benut worden en zij een positief zelfbeeld krijgen;
  • de kinderen van 0 tot 13 jaar een ononderbroken ontwikkeling bieden en waar nodig ondersteuning op maat;
  • dat kinderen een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de steeds veranderende maatschappij.

 

Wat merkt uw kind hiervan in de praktijk?

Door middel van enkele voorbeelden laten we zien wat uw kind hier van merkt in de praktijk:

  1. Er werken combinatiefunctionarissen zowel op de Voorschool als in groep 1-2. Hierdoor is er een doorgaande lijn in pedagogische en didactische aanpak. Vanuit de Voorschool kennen de combinatiefunctionarissen de kinderen vaak al goed. Ook is er hierdoor een goede inhoudelijke uitwisseling op het gebied van de VVE-thema’s.
  2. Schoolactiviteiten worden op elkaar afgestemd: thema’s, vieringen, de schoolfotograaf, open dagen. Voor ouders is de informatievertrekking over deze activiteiten transparant en duidelijk. Middels de nieuwsbrief, maar ook door in gesprek te gaan met ouders in de Ouderkamer.
  3. Gezamenlijke aanpak en afstemming. De directie van de school en de locatiemanager van TintelTuin werken nauw samen. Zo hebben we een gezamenlijke pedagogische aanpak gebaseerd op methode Kwink en theorie over de growth-mindset. We gebruiken dezelfde taal naar de kinderen. Dat maakt het veilig, voorspelbaar en vertrouwd voor uw kind.