Over de Alles-in-1 School

De Buikslotermeer is een veilige plek, waar uw kind de kans krijgt zijn/haar talenten te ontwikkelen en zijn/haar persoonlijkheid te vormen. School, opvang en ouders gaan hierin hand in hand samen.

U bent verzekerd van een kwalitatief aanbod en een warm bad. 

Wij zijn trots op:

  • Ons bevlogen team van meesters, juffen, pedagogisch medewerkers en onderwijsondersteuning. 
  • We hebben goed zicht op de ontwikkeling van uw kind en nemen u hierin mee.
  • Extra aanbod dat is afgestemd op wat ieder kind nodig heeft.
  • Onze multi-culturele community, waar iedereen zichzelf mag zijn.
  • Het is gewoon fijn op school. In de ouderkamer bruist het van gezelligheid. Komt u langs voor voorlichting of een goed gesprek?
  • Het open en respectvolle karakter van de school.
  • Wij geloven in kansen! Onze leerlingen stromen zo hoog mogelijk uit naar het voortgezet onderwijs.
  • Een ruim en groen schoolplein met veel ruimte voor ontspanningen uitdaging.
  • Dagelijks gratis (!) overblijf.

Opvoering muzieklessen

Onze kinderen krijgen wekelijks muziekles van Hallo Muziek docenten. Afgelopen week hebben onze leerlingen laten horen wat ze het afgelopen half jaar hebben geleerd tijdens de instrumentlessen.

 

Sportdagen groot succes!

Deze week hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 deelgenomen aan de sportdagen op het grote plein. Het waren prachtige dagen en de kinderen hebben genoten. Er waren diverse spelletjes en de leerlingen konden voetballen, basketballen en volleyballen.

Voor groep 8 is de sportdag georganiseerd op een sportterrein in Amsterdam Osdorp.

Alle ouders die hebben meegeholpen worden namens de leerlingen en de leerkrachten hartelijk bedankt.

 

Een nieuw schoolplein

De fietsenstalling is al verplaatst en over enkele dagen kunnen de fietsen achterin worden neergezet binnen het hek. Daarna gaat de aannemer deel voor deel van het plein doen. Elke keer een deel om het veilig en overzichtelijk te houden. Met een rood-wit lint worden de werkgedeeltes afgezet en de leerkrachten (en de ouders) zullen toezicht houden, zodat er geen kinderen in het werkdeel gaan spelen. We letten vooral op de kinderen die veel belangstelling hebben voor de graafmachines (en er het liefst in willen zitten). Alles bij elkaar gaat het heel mooi worden.

Enkele ouders hebben de vraag gesteld waarom dit werk niet in een vakantie kan gebeuren. Dit was helaas niet mogelijk binnen de planning van de aannemer en de gemeente. We gaan er vanuit dat de overlast beperkt blijft en de uitvoerder van het werk doet hier ook zijn best voor.

Fijne meivakantie en tot 6 mei!

Op vrijdag 19 april begint de meivakantie en die loopt door tot en met 5 mei.
Allemaal een heerlijke vakantie, gezellige Paasdagen, veel mooi weer om buiten te kunnen spelen / op stap te gaan en lekker vakantie vieren.
Op maandag 6 mei beginnen de lessen weer.

Jump-in certificaat

Gefeliciteerd!

Als school willen we onze kinderen, naast al het leerwerk, ook meegeven dat gezond eten, spel en beweging belangrijke dingen zijn in ons leven. Je voelt je dan fitter, je bent gezonder en je hoeft minder naar de dokter toe. Niet voor niks zetten dokters en ziekenhuizen in op een gezonde levensstijl om ziektes en kwalen te voorkomen. Omdat we volgens de Amsterdamse Jump-in-organisatie goed bezig zijn als school, hebben we nu een mooi certificaat gekregen. Dit certificaat hangt sinds deze week naast de voordeur van de school. 

 

Het Paasontbijt

Vandaag was het paasontbijt in alle groepen van de school. De kinderen hadden zelf een bord, een beker en bestek meegenomen van thuis. De ouderraad heeft de inkopen gedaan voor het ontbijt en verder hebben de ouders van de ouderraad op allerlei manieren heel goed geholpen. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 waren grotendeels in pyjama gekomen. Door die pyjama’s krijgt het ontbijt ook iets van een gezellige toneelvoorstelling.

Twee Paashazen stonden bij de voordeur om alle kinderen en ouders welkom te heten. Daarna gingen de twee Paashazen langs de groepen 1 tot en met 6 om een Paas-traktatie uit te delen. Vooral de kleuters en de kinderen van de groepen 3 waren onder de indruk van dit bezoek.

Na het paasontbijt werden in alle groepen paasactiviteiten en oranje Koning Activiteiten gedaan door de kinderen. Op 27 april viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag, maar dan is het meivakantie en dus vieren we Pasen en het Koningsfeest samen.

 

Ouderraad bedankt voor de geweldige hulp!

Thema Pasen

Op maandag 8 april start in de drie kleutergroepen het thema Pasen.
De leerkrachten werken vanuit de methode Kleuterplein met dit thema.
Hierbij gaat het vooral om het werken aan de taalontwikkeling en om de creatieve ontwikkeling van de kinderen.
De kinderen zullen weer erg hun best doen op hun Paas-werkstukken.

 

Groep 6

Groep 6 heeft een bezoek gebracht aan de bibliotheek.

Foto’s kunt u hier vinden