Jump-in

Een gezonde levensstijl is voor iedereen belangrijk, jong en oud. Gemeente Amsterdam wil dat alle kinderen gezond kunnen opgroeien en vraagt scholen daar ook aan mee te helpen. Veel scholen in Amsterdam stimuleren hun leerlingen al om gezonder te eten en te drinken en voldoende te bewegen. Hierdoor blijven ze niet alleen gezonder, ze presteren ook beter op school.

Het Jump-in programma helpt ons als school om gezonde leefstijl op school vorm te geven. De acht doelen van Jump-in zijn hierbij de leidraad.In schooljaar 2018/ 2019 hebben wij alle Jump-in doelen behaald en hebben wij het Jump-in certificaat in ontvangst mogen nemen.

Wat zijn de Jump-in doelen?

1. Gezondheid staat structureel op de agenda
De school heeft de visie en afspraken rond gezonde leefstijl in het beleid opgenomen. Het school team is gemotiveerd en heeft de vaardigheden om gezonde leefstijl structureel neer te zetten in de school.

2. Samen met ouders gezond gedrag bevorderen
De school betrekt ouders bij de visie en afspraken rond gezonde leefstijl en organiseert activiteiten, zoals bijvoorbeeld de gezonde lucht met ouders.

3. Beleid en educatie rond gezonde voeding
Er zijn duidelijke afspraken over eten en drinken op school. Kinderen drinken water, thee of melk en eten tijdens het 10 uurtje groente of fruit. De lunch is gezond, het liefst bruin brood en geen zoet beleg. De traktaties zijn verantwoord, de afspraak is dat de traktatie bestaat uit 1 item. De volle party-zakjes mogen niet meer.   

4. Voldoende en kwalitatief goed vakonderwijs
De kinderen van groep drie tot en met acht krijgen twee keer in de week 45 minuten gymles van een vakleerkracht. Kleuters hebben dagelijks 45 minuten een beweegmoment, waarvan een keer per week een gymles van juf Linda.

5. Actief buitenspelen onder schooltijd
De school stimuleert kinderen actief te spelen in hun pauze. Het buitenspelen is zo georganiseerd dat er voldoende tijd, ruimte en begeleiding aanwezig is. Er is voldoende stimulans om elk kind, op eigen niveau te laten spelen.

6. Sporten en bewegen voor elk kind, op elk niveau
School brengt sportparticipatie van leerlingen in kaart. Kinderen die niet sporten worden gestimuleerd mee te doen met het (naschools) aanbod uit de buurt of op school. Tijdens de gymlessen worden er introductielessen georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten, zoals bijvoorbeeld kickboksen.

7. Aandacht voor motorische ontwikkeling
De school brengt de motorische vaardigheden in een vroeg stadium in kaart. Voor de kinderen die extra aandacht nodig hebben, hebben wij op school gym+ lessen. Het doel van deze lessen is om de kinderen met een “bewegingsachterstand” extra aandacht te geven en in beweging te krijgen. De school verwijst, indien nodig, door naar specifiek aanbod.

8. Goede zorgstructuur voor kinderen met ongezond gewicht
Naast reguliere meetmomenten op 5 en 10 jarige leeftijd is er een extra meting door schoolverpleegkundige in groep 4. Indien nodig en gewenst geeft de schoolverpleegkundige passende zorg aan ouders. Docenten op school weten wat zij moeten doen wanneer zij zich zorgen maken over een kind.