Jump in

Sinds schooljaar 2014 / 2015 is de Buikslotermeerschool een Jump In school.

Jump In is een door de gemeente ontwikkeld project om een gezonde levensstijl te promoten door middel van veel bewegen en gezond eten.

Ook is het terugdringen van overgewicht bij kinderen een doelstelling.

Op het gebied van bewegen is de voorwaarde dat de school een vakleerkracht bewegingsonderwijs (bewo) heeft die de kinderen 2x per week gymles geeft. Uiteindelijk is het de bedoeling om kinderen deel te laten nemen aan de georganiseerde sport (de clubs).

Hiervoor worden introductielessen tijdens de gymles georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met een bekende of minder bekende sport.

Ook in het naschoolse aanbod worden beweeg activiteiten aangeboden.

Ouders kunnen gebruik maken van het jeugd sportfonds voor een tegemoetkoming in de contributie van de sportclub. Kinderen die moeilijk in beweging te krijgen zijn, nemen op school deel aan de gym+ lessen. Het doel van deze lessen is om deze kinderen met een “bewegingsachterstand” extra aandacht te geven en in beweging te krijgen.

Op het gebied van gezond eten, zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Het pauzehapje bestaat uit fruit en water.
  • De lunch is gezond in die zin dat er geen croissants meer gegeten worden. Het liefst zien we bruin brood en geen zoet beleg. Drinken is water, sap of melk
  • Verjaardagstractaties bestaan uit 1 item. Dat mag nog wel iets “ongezonds” zijn. De partyzakjes uit het verleden zijn verboden.

Het succes van Jump In met bewegen wordt steeds meer zichtbaar.

Op het gebied van eten is het succes ook sterk afhankelijk van het houden aan gemaakte afspraken.