De Buikslotermeerschool en kinderopvangorganisatie TintelTuin werken samen om een Integraal Kindcentrum te ontwikkelen: IKC Buikslotermeer.

In een IKC sluiten onderwijs en opvang naadloos op elkaar aan. TintelTuin verzorgt binnen het IKC de Peuterschool/voorschool en de buitenschoolse opvang. Ook kinderdagverblijf Nieuwendam maakt onderdeel uit van het IKC.

Visie op ons onderwijs

De Buikslotermeerschool is een wijkgerichte school, waar ieder kind onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past. Wij leggen de nadruk op de basisvaardigheden, waarbij wij hoge verwachtingen hebben van al onze leerlingen. Om een veilige leer- / leefomgeving te creëren hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Missie

Als openbare school waarderen en accepteren wij verschillen tussen mensen. Wij willen onze leerlingen voldoende bagage meegeven om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, zowel op gebied van kennis als van sociale vaardigheden.

Wij zijn een kwaliteitsschool met een opbrengstgerichte cultuur. Er bestaat een goede samenwerking tussen alle betrokkenen op basis van vertrouwen en respect. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de teamleden dragen bij aan de voortdurende ontwikkeling van de organisatie.