Voorschool Buikslotermeer

Logo tinteltuinOnze voorschool is onderdeel van de Peuterschool. Op de Peuterschool kunnen alle peuters tussen 2,5 en 4 jaar samen spelend leren. Er is extra aandacht voor taal maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen en bewegen.

In de peuterschool werken de Buikslotermeerschool en kinderopvangorganisatie TintelTuin samen. Naast de voorschoolgroepen op de Buikslotermeerschool zijn er ook op kinderdagverblijf Nieuwendam peuterschool plekken.

Alle peuters mogen 2 dagdelen gratis deelnemen. Kinderen met een risico op een taalachterstand en een indicatie van het Ouder Kind Centrum kunnen vier dagdelen per week gratis naar de peuterschool/voorschool.

Onze voorschool op de Buikslotermeerschool heeft twee groepen van 15 kinderen van 2½ tot 4 jaar. De kinderen worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers per dagdeel, ook is er een stagiaire aanwezig.

Openingstijden groep A: maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagmiddag

Openingstijden groep B: maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend

  1. De ochtend: 8.15 uur 11.15 uur
  2. De middag: 11.45 uur 14.45 uur

 

De voorschool werkt met het programma Puk en Ko. Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de kinderen vooral plezier hebben en zich prettig voelen.

 

Spelen in een uitdagende omgeving is een van de essenties van de Puk en Ko-methode.

Zo is er onder andere een themahoek, huishoek, bouwhoek, leeshoek en een teken/kleurhoek. De pedagogisch medewerkers hebben deze speel-leeromgeving op helder gestructureerde wijze ingericht. De aantrekkelijke materialen maken kinderen enthousiast om te spelen of leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.

Er wordt gebruik gemaakt van een buitenspeelruimte voor en naast de basisschool. Daar is een plein waar een speeltoestel staat en waar voldoende gelegenheid is om te fietsen en te spelen. Daarnaast is er een ouderkamer in school, waar de oudercontactmedewerker diverse activiteiten voor en met moeders organiseert.

Kinderopvangorganisatie TintelTuin en de Buikslotermeerschool werken samen om een Integraal Kindcentrum te ontwikkelen: IKC Buikslotermeer. In een IKC sluiten opvang en onderwijs naadloos op elkaar aan. TintelTuin verzorgt binnen het IKC de buitenschoolse opvang en de Peuterschool/voorschoolgroepen op de Buikslotermeerschool. Ook kinderdagverblijf Nieuwendam gaat onderdeel uitmaken van het IKC.