Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de Buikslotermeerschool in dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de Buikslotermeerschool benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Innoord. Innoord is het schoolbestuur van de Buikslotermeerschool.

Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling hier downloaden.

Kijk voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon van de stichting en over de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs op de website van de stichting: www.innoord.nl/klachten-en-geschillen/.