Voor- en Naschoolse opvang

Logo tinteltuinKinderopvangorganisatie TintelTuin en de Buikslotermeerschool werken samen om een Integraal Kindcentrum te ontwikkelen: De Buikslotermeer. In alles in een school sluiten opvang en onderwijs naadloos op elkaar aan. TintelTuin verzorgt de buitenschoolse opvang en de Peuterschool/voorschoolgroepen op de Buikslotermeerschool. Ook kinderdagverblijf Nieuwendam valt hieronder.

 

Op de BSO worden de kinderen verwelkomd na een drukke schooldag. Er moet niets, maar er kan wel veel! De kinderen worden gestimuleerd om mee te doen met activiteiten op allerlei gebied: knutselactiviteiten, timmeren, theater, sport en dansen etc. Maar ook samen spelen en chillen maken vanzelfsprekend onderdeel uit van een fijne BSO-middag! In de vakanties is er een extra leuk activiteitenprogramma.

De professionele medewerkers van de BSO bieden:

  • een gezellige sfeer
  • leuke en gevarieerde activiteiten, tijdens schoolweken en in de vakanties.
  • op alle dagen voorschoolse opvang (vanaf 7.30 uur)
  • op alle dagen van de week naschoolse opvang (tot 18.30 uur)
  • opvang op schoolvrije dagen
  • vakantieopvang op (de eigen locatie / andere BSO)

 

Open voor alle kinderen

De locaties van TintelTuin staan in toenemende mate open voor kinderen die niet standaard de opvang bezoeken. Dit geldt zowel voor incidentele dagen tijdens schoolweken als vakanties. Ouders kunnen zich hiervoor via de opvanglocatie (losse dagen) of via de afdeling relatiebeheer (vakanties) van TintelTuin opgeven.

Interesse?
Kijk voor meer informatie op tinteltuin.nl of bel met de afdeling relatiebeheer, telefoonnummer:
0800 – 44 22 345. Belt u voor een rondleiding op de BSO naar Renate Piet, locatiemanager: 06 8187 2945.