Integraal Kindcentrum

Wat is een IKC?

Met een Integraal Kindcentrum (IKC) wordt bedoeld dat er op een multifunctionele locatie een integraal en samenhangend aanbod wordt geboden dat tenminste bestaat uit onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen. Het aanbod is gebaseerd op een gezamenlijk geformuleerde pedagogisch onderwijskundige visie en er is sprake van een doorlopende ontwikkelingslijn.

Hier kunt u lezen over onze visie.

 

Op IKC De Buikslotermeer zijn opvang en onderwijs complementair. Alle medewerkers werken samen in één team. De medewerkers kennen elkaar en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Het zijn professionals: medewerkers die én goed zijn in hun vak én goed kunnen samenwerken. Ze leren van elkaar, waardoor alle kwaliteiten optimaal worden benut. Professionals en ouders werken samen om kinderen te bieden wat ze nodig hebben, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Om een veilige leer- / leefomgeving te creëren hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Op IKC De Buikslotermeer werkt het onderwijsteam intensief samen met kinderopvangorganisatie TintelTuin. TintelTuin verzorgt de Voorschool voor peuters en de voor- en naschoolse opvang (VSO en BSO) van kinderen van 4 tot 13 jaar. Ook kinderdagverblijf Nieuwendam maakt onderdeel uit van de IKC. De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door onze vaste overblijfouders. De overblijf is gratis.

 

Er worden veel leuke naschoolse activiteiten georganiseerd door programma Breed-Uit. Hier maken Stichting Wijsneus (creatieve workshops) en Jump-in (diverse sporten) onderdeel van uit. De inschrijving verloopt via school.