Veiligheid

Onze leerlingen zijn en voelen zich veilig op basisschool De Buikslotermeer. Hieronder staat hoe wij daar voor zorgen:

 

In de school heerst rust en is er een duidelijke structuur.
Alle kinderen leren van jongs af aan dat er in de school rustig wordt gelopen en zacht wordt gesproken. Volwassenen worden aangesproken met “u”. We zijn beleefd, respectvol en vriendelijk naar elkaar.

 

We hanteren duidelijke schoolregels over gedrag.
Jaarlijks wordt er samen met de kinderen een klassencontract opgesteld met de omgangsregels in de groep. Het is belangrijk dat zij zich hiervoor verantwoordelijk voelen. De kinderen weten wat de gevolgen zijn als zij zich niet aan de afspraken houden. Bij verstorend gedrag treedt een helder stappenplan in werking en worden ouders geïnformeerd.

We hanteren duidelijke gedragsregels voor ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden.

 

De teamleden bekrachtigen positief gedrag van leerlingen.
Het team spreekt kinderen op een positieve manier aan en zet de kinderen in hun kracht. Dit betekent ook dat we grenzen stellen en dat we hoge verwachtingen hebben van het gedrag van de kinderen. We versterken het geloof in eigen kunnen.

 

Alle groepen krijgen les uit de methode Kwink.
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), burgerschap en mediawijsheid. De lessen zijn praktisch, leuk en altijd actueel. Het lesprogramma is gericht op preventie van pesten en storend gedrag. Door de Kwink-lessen wordt positief gedrag aangeleerd en hebben we sociaal veilige groepen op school. Veiligheid is voor ieder kind een voorwaarde om zich voluit te kunnen ontwikkelen.

Kwink werkt met vijf bewezen gedragscompetenties.

 

Jaarlijks meten we de sociale veiligheid van kinderen.
Het leerlingvolgsysteem Kindbegrip brengt de sociale veiligheid van de kinderen goed in kaart. Hierdoor kunnen we passende maatregelen nemen. Zoals een leerling aanmelden voor een weerbaarheidstraining, of een leerling een andere plek in de klas geven. Dit gebeurt in overleg met desbetreffende ouders.

 

De school is fysiek een veilige plek.
De school voorziet in de fysieke veiligheid door de aanwezigheid van kundige BHV-ers, het regelmatig doen van een ontruimingsoefening, brandweercontroles, etc. Maar ook door voldoende begeleiding bij uitstapjes, etc.

 

Kinderen weten dat de leerkrachten en ouders op één lijn staan.
Samen willen we het beste voor uw kind. We noemen dit educatief partnerschap.