Openingstijden

Kinderdagverblijf Nieuwendam:

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur.

 

Voorschool De Buikslotermeer:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:45 tot 12:45 uur.

Tijdens schoolvakanties gesloten.

 

Voorschoolse opvang:

Op schooldagen van 07.30 tot 08.30 uur.

Wij brengen uw kind naar school.

 

Basisschool De Buikslotermeer:

Op schooldagen van 08:30 tot 14:15 uur.

Om 08:20 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen.

Wij werken met een continurooster; dit betekent dat de kinderen in de klas lunchen.

De tussenschoolse opvang (met overblijfouders) is gratis.

 

Spreekuur Ouder- en Kindadviseur: donderdag 08:30-09:30 uur.

 

Buitenschoolse opvang:

Op schooldagen van 14:15 tot 18:30 uur.

Tijdens schoolvakanties is BSO De Buikslotermeer op maandag, dinsdag en donderdag geopend. Voor vakantie-opvang op woensdag en vrijdag kunt kiezen voor BSO De Stadshoeve.