Visie

Onderwijs & Opvang samen

Op IKC De Buikslotermeer sluiten onderwijs, opvang en welzijn naadloos op elkaar aan. Er wordt intensief samengewerkt met kinderopvangorganisatie TintelTuin. Alle medewerkers van school en opvang werken samen als één team. We bieden de kinderen wat ze nodig hebben, opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Om een veilige leer- / leefomgeving te creëren heeft De Buikslotermeer een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. TintelTuin verzorgt de Voorschool en de voor- en naschoolse opvang (VSO en BSO). Ook kinderdagverblijf Nieuwendam maakt onderdeel uit van het Integraal Kindcentrum. De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door onze vaste overblijfouders. De overblijf is gratis.

 

Wij willen:

  • dat kinderen graag naar IKC De Buikslotermeer komen en zich er veilig en gewaardeerd voelen in een professionele cultuur;
  • kinderen stimuleren in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling zodat hun individuele mogelijkheden optimaal benut worden en zij een positief zelfbeeld krijgen;
    de kinderen van 0 tot 13 jaar een ononderbroken ontwikkeling bieden en waar nodig ondersteuning op maat;
  • dat kinderen een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de steeds veranderende maatschappij.

 

Wat merkt uw kind hiervan in de praktijk?
Door middel van enkele voorbeelden laten we zien wat uw kind hier van merkt in de praktijk:

 

  • Er werken combinatiefunctionarissen zowel op de Voorschool als in groep 1-2. Hierdoor is er een doorgaande lijn in pedagogische en didactische aanpak. Vanuit de Voorschool kennen de combinatiefunctionarissen de kinderen vaak al goed. Ook is er hierdoor een goede inhoudelijke uitwisseling op het gebied van de VVE-thema’s.
  • Schoolactiviteiten worden op elkaar afgestemd: thema’s, vieringen, de schoolfotograaf, open dagen. Voor ouders is de informatieverstrekking over deze activiteiten transparant en duidelijk. Middels de nieuwsbrief, maar ook door in gesprek te gaan met ouders in de Ouderkamer.
  • Gezamenlijke aanpak en afstemming. Alle professionals werken nauw samen. Zo hebben we een gezamenlijke pedagogische aanpak gebaseerd op methode Kwink en theorie over de growth-mindset. We gebruiken dezelfde taal naar de kinderen. Dat maakt het veilig, voorspelbaar en vertrouwd voor uw kind.