Opvang

Op IKC De Buikslotermeer is er opvang:

– voor kinderen van 0 tot 4 jaar op Kinderdagverblijf Nieuwendam.

– voor peuters van 2,5 tot 4 jaar op Voorschool De Buikslotermeer.

– voor schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar op de VSO (voorschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang).