Onze school

Algemene beschrijving

De Buikslotermeer is een openbare school van ca. 270 leerlingen. Een diverse, gezellige school, midden in de wijk. Er wordt extra veel aandacht besteed aan taal, muziek en sociale vaardigheden. Om een veilige leer- en leefomgeving te creëren, hebben wij een geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang. De school werkt hierin samen met TintelTuin en overblijfouders. Het team van het gehele integrale kindcentrum werkt prettig samen en staat voor kwaliteit. Met z’n allen werken we aan kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en plezier in leren/spelen.

 

Onderscheidend karakter van de school

Op IKC De Buikslotermeer word je gezien en gehoord, als kind, ouder en als teamlid. Er is een groot gevoel van gezamenlijkheid en betrokkenheid. Hierdoor voelt iedereen zich hier snel thuis. We geloven erin dat een thuisgevoel en een veilig pedagogisch klimaat het leren positief beïnvloedt. Deze basis is niet alleen op school te ervaren, maar ook op de opvang van TintelTuin, onze partner binnen de IKC. Wij bieden een ononderbroken ontwikkeling aan kinderen van 0 tot 13 jaar en waar nodig ondersteuning op maat.

 

Onze leerlingen staan centraal

De leerlingen van De Buikslotermeer leren op verschillende manieren: door duidelijk instructies, door met anderen te ontdekken en te onderzoeken, en vanuit de praktijk. Hierbij kijken wij wat kinderen nodig hebben en betrekken we hen actief bij het leerproces.

 

Een voorbeeld is de Kerst pop-up store. Leerlingen van groep 8 maken zelf kerstspullen, die worden verkocht op een kerstmarkt. De leerlingen hebben alles georganiseerd: de indeling van de kraampjes, de verkoop van de spullen, opvang geregeld voor de kinderen van bezoekers, etc.  Met de opbrengsten worden nieuwe prullenbakken gekocht voor de school, zodat we het afval beter kunnen scheiden. Hierbij verdiepen zij zich o.m. in duurzaamheid, maar ook het maken van een begroting, het opstellen van een marketingplan en het bouwen van een website.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze aandacht en respect hebben voor anderen en hun omgeving. De kinderen van De Buikslotermeer zijn nu al zelfbewuste, actieve wereldburgers.

 

De Leerlingenraad geeft de leerlingen van De Buikslotermeer een stem om mee te praten over de school en haar beleid. Wij nemen onze leerlingen serieus.

 

Hier leest u meer over onze visie op onderwijs.