Voorschool De Buikslotermeer

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen op Voorschool De Buikslotermeer samen spelend leren. Hier hebben zij een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

 

Ik wil mijn kind inschrijven         Ik wil een rondleiding aanvragen

 

Openingstijden
Voorschool De Buikslotermeer is geopend op van maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 08.45-12.45 uur.
Er zijn 2 groepen De Olifanten en De Tijgers.
Tijdens schoolvakanties is voorschool Buikslotermeer gesloten.

 

VVE-methode 
Op De Buikslotermeer werken met de VVE-methode Kaleidoscoop. Kaleidoscoop is een educatieve methode speciaal voor jonge kinderen die er van uit gaat dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën en door de kinderen een uitdagende leeromgeving te bieden. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie.

 

Actief leren 
Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. De educatieve methode gaat er vanuit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Pedagogisch medewerkers ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen.

Kinderen leren het beste in een stimulerende en geordende leeromgeving, waarin zij keuzes kunnen maken. Kaleidoscoop besteedt daarom veel aandacht aan de inrichting en aankleding van de groep. De ruimte is ingedeeld in hoeken zoals bijv. een huishoek, een bouwhoek, het atelier, een leeshoek of een water- en zandtafel. In de hoeken – die regelmatig een andere invulling krijgen of zelfs helemaal vernieuwd worden – kunnen de kinderen naar hartenlust spelen en veel nieuwe ervaringen opdoen.
De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels in de vorm van tekeningen, foto’s, pictogrammen of woorden. De materialen liggen op toegankelijke plekken. Zo kunnen kinderen zonder hulp van volwassenen de materialen vinden, pakken en weer opruimen.

 

Dagschema 
Kaleidoscoop werkt met een vast dagschema; dit hangt ook in de groep. Het idee hierachter is dat het de kinderen houvast geeft. Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan.

Vast onderdeel van het dagschema is de cyclus van vooruitkijken, speelwerken en terugkijken. Bij het vooruitkijken maken de kinderen plannetjes wat ze willen gaan doen, tijdens het speelwerken (vrij spel in de hoeken) voeren zij hun plan uit, en bij het terugkijken blikken ze terug op wat ze hebben gedaan. Pedagogisch medewerkers ondersteunen en begeleiden de activiteiten die de kinderen hebben gekozen.

Andere vaste onderdelen van het dagschema zijn het speelleren in de kleine groep en het speelleren in de grote groep. Tijdens het speelleren in de kleine groep splitsen de pedagogisch medewerkers de groep in tweeën en bieden ieder een activiteit aan die aansluit bij de interesses van de kinderen. Tijdens het speelleren in de grote groep doen alle kinderen mee met een activiteit die geïnitieerd wordt door een pedagogisch medewerker. Ook tijdens het buitenspel ondersteunen de pedagogisch medewerkers het actieve en betrokken spel van de kinderen we maken gebruik van de uitdagende buitenspeelruimte van De Buikslotermeer, ook hier kunnen kinderen spelend leren, en ontdekken ze wat ze nu nog niet, maar straks wel kunnen.

 

Taalontwikkeling
Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen. Kaleidoscoop besteedt daarom gedurende alle activiteiten veel aandacht aan de taalontwikkeling en -stimulering van het Nederlands en zo mogelijk van andere moedertalen van de kinderen.

 

Ouderkamer
De Buikslotermeer heeft ook een ouderkamer waar op maandag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur een uitdagend programma is in de ouderkamer.
Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze voorschool?  Bel dan met 088-0780882 als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op Voorschool De Buikslotermeer!

 

Kosten
Alle ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. De ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een taalachterstand. De kosten voor de opvang en de eigen bijdrage zijn gebaseerd op voorschool gedurende 16 uur per week, 40 weken per jaar voorschool. Wilt u weten hoeveel ouderbijdrage u ongeveer moet betalen? Maak dan een proefberekening.

Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt u niet meer dan de gemiddelde ouderbijdrage per maand zoals vermeld in het overzicht. Voor andere ouders kan de maandelijkse ouderbijdrage hoger zijn, bijvoorbeeld wanneer u meer uren per week afneemt of als u ervoor kiest om meer dan € 8,17 per uur te betalen.

 

Meer informatie
U kunt op amsterdam.nl/voorschool meer informatie vinden.