Voor ouders

Informatie voor de ouders

Ouders zijn van harte welkom op De Buikslotermeer: bij de inloop ’s ochtends, in de Ouderkamer, bij informatiebijeenkomsten, tijdens 10-minuten-gesprekken, en ga zo maar door. Een hoge ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de schoolprestaties van uw kind(eren).

 

Wilt u actief betrokken zijn bij de basisschool van uw kind? Laat het weten, want wellicht is er plek in de Ouderraad, in de Medezeggenschapsraad, als Klassenouder, als Bibliotheek-ouder, etc. We zijn altijd blij met helpende handen en goede ideeën.

 

Wilt u actief betrokken zijn bij de Voorschool, BSO of Kinderdagverblijf van uw kind? Laat het weten, want wellicht is er plek in de Oudercommissie van onze TintelTuin-locatie.

 

We vinden uw mening belangrijk. Jaarlijks wordt een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De uitkomst van de laatste enquête vindt u op de website van Scholen op de kaart.

 

Ouders van schoolgaande kinderen krijgen een inlogaccount voor Parro, onze communicatie-app. We sturen de maandelijkse Nieuwsbrief, belangrijke school-mededelingen en groepsberichten via deze app.

 

Indien u informatie mist op deze website, neem gerust contact op met de school. We helpen u graag.

 

Bij klachten kunt u hier meer informatie vinden.