Schoolondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs

 

Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht, waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio werken samen om die zorgplicht goed te kunnen vervullen.

 

Op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen vindt u alle informatie over passend onderwijs.

 

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat precies beschreven hoe basisschool De Buikslotermeer hier invulling aan geeft:

 

Bekijk hier het Schoolondersteuningsprofiel