De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal betrokken ouders. De OR benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De OR komt zo’n 8 keer per jaar bijeen, samen met een afvaardiging van het schoolteam, om te praten over de organisatie van de diverse activiteiten, zoals o.a. de Sinterklaasviering, de kerstviering, het Paasontbijt en de sportdagen. Behalve hierover praten, werkt de OR ook actief mee aan het organiseren van de diverse activiteiten.

De kosten voor deze activiteiten zijn voor de OR. Ook andere zaken zijn voor rekening van de OR. Hierbij valt te denken aan: de kerstversiering voor in de klassen en gangen, een deel van de voetbaltenues en de geluidsapparatuur (voor afscheidsavond van groep 8 en andere gelegenheden), het afscheidscadeau voor groep 8, en het schoolabonnement op Artis.

Een keer per jaar doet de OR verslag van haar activiteiten aan de ouders. Dit gebeurt op de jaarvergadering van de OR. Op deze algemene ouderavond die meestal in het najaar wordt gehouden, worden de jaarrekeningen en de begroting behandeld. De ouderbijdrage voor het lopende schooljaar wordt tijdens deze vergadering vastgesteld. Ook het verslag van de secretaris komt ter sprake.

Wendy Ernestus (moeder van Daley en Zenzy, groep 4)

 

Chantal van der Ben (moeder van Sami, groep 4)

Melissa Japin (moeder van Bo, groep 2a)

 

 

Uitbreiding van de ouderraad blijft hard nodig om de werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren.

Overigens zijn alle OR-vergaderingen openbaar; u kunt ze dus altijd bijwonen, en de OR kan altijd hulp gebruiken.

Afgelopen jaar heeft de ouderraad op minimale sterkte goed gefunctioneerd. Eén van de zaken die afgelopen jaar aangepakt is, is de inning van de ouderbjjdrage. Deze operatie is succesvol verlopen, gezien de forse toename van het aantal betalingen. Dit schooljaar zullen de puntjes op de i gezet worden. Houdt u de brieven van de ouderraad goed in de gaten.

Vergaderdata van de Ouderraad staan in onze agenda